# რადიო პროგრამა
109.03.15-15.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
230.03.15-05.04.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
316.03.15-22.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
423.03.15-29.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx