# რადიო პროგრამა
127.10.14-02.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
213.10.14-19.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
320.10.14-26.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
403.11.14-09.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx