# რადიო პროგრამა
101.09.14-07.09.14 - ევრიკა -რადიო MED FM - მაუწყებლობის ბადე.xlsx
222.09.14-28.09.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
308.09.14-14.09.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
415.09.14-21.09.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx