# რადიო პროგრამა
117.11.14-23.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
210.11.14-16.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
303.11.14-09.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
424.11.14-30.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx