# რადიო პროგრამა
101.12.14-07.12.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
215.12.14-21.12.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
308.12.14-14.12.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
422.12.14-28.12.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx