# რადიო პროგრამა
113.04.15-19.04.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
230.03.15-05.04.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
323.03.15-29.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
406.04.15-12.04.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx