# რადიო პროგრამა
111.05.15-17.05.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
201.06.15-07.06.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
325.05.15-31.05.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
418.05.15-24.05.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx