# რადიო პროგრამა
111.07.16 - 17.07.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
218.07.16 - 24.07.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
304.07.16 - 10.07.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
425.07.16 - 31.07.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
118.07.16 - 24.07.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
225.07.16 - 31.07.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
304.07.16 - 10.07.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
411.07.16 - 17.07.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx