# რადიო პროგრამა
109.03.15-15.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
223.02.15-01.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
316.02.15-22.02.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
402.03.15-08.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx