# რადიო პროგრამა
101.09.14-07.09.14 - ევრიკა -რადიო MED FM - მაუწყებლობის ბადე.xlsx
218.08.14-24.08.14 - ევრიკა -რადიო MED FM - მაუწყებლობის ბადე.xlsx
311.08.14-17.08.14 - ევრიკა -რადიო MED FM - მაუწყებლობის ბადე.xlsx
425.08.14-31.08.14 - ევრიკა -რადიო MED FM - მაუწყებლობის ბადე.xlsx