# რადიო პროგრამა
126.09.16 - 02.10.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
203.10.16 - 09.10.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
317.10.16 - 23.10.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
410.10.16 - 16.10.16 რადიო Voice -სამაუწყებლო ბადე.xlsx
# TV პროგრამა
103.10.16 - 09.10.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
210.10.16 - 16.10.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
326.09.16 - 02.10.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx
417.10.16 - 23.10.16 - HiTV- სამაუწყებლო ბადე.xlsx