# რადიო პროგრამა
122.06.15-28.06.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
229.06.15-05.07.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
306.07.15-12.07.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
415.06.15-21.06.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx