# რადიო პროგრამა
128.09.15-04.10.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
214.09.15-20.09.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
321.09.15-27.09.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
405.10.15-11.10.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx