# რადიო პროგრამა
127.10.14-02.11.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
213.10.14-19.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
306.10.14-12.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
420.10.14-26.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx