# რადიო პროგრამა
107.09.15-13.09.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
231.08.15-06.09.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
324.08.15-30.08.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
417.08.15-23.08.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx