# რადიო პროგრამა
119.01.15-25.01.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
212.01.15-18.01.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
305.01.15-11.01.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
426.01.15-01.02.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx