# რადიო პროგრამა
120.07.15-26.07.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
213.07.15-19.07.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
327.07.15-02.08.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
402.03.15-08.03.15 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx