# რადიო პროგრამა
113.10.14-19.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
206.10.14-12.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
320.10.14-26.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx
429.09.14-05.10.14 - მაუწყებლობის ბადე - ევრიკა -რადიო MED FM.xlsx